متاسفانه هربار که در مورد مضرات سرویسهای اینترنتی بیگانه صحبت شده است، برخی تنها واژه ای که بر زبان می آورند آن است که " کو سرویس جایگزین؟"

جالب آنکه بسیاری از این افراد خود را متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم می دانند و از معرفی یک سرویس ایمیل ایرانی و یا یک شبکه اجتماعی و یا یک موتور جستجوی خوب ایرانی عاجزند و اگر هم عناوینی از خدمات ایرنی را به ذهن دارند، آنها را فقط برای تخریب و مچ گیری به حافظه سپرده اند.

انگار که از ایرانی بودن، به ایشان فقط یک شناسنامه ایرانی رسیده و حتا در ظاهر آنها نیز دیگر چیزی که آنها را از غیر ایرانی ها متمایز کند، نمی بینی.

اینهمه جوان ایرانی فعال و مشتاق در فضای اینترنت که به جای آن که وقت خود فقط را صرف آنلاین بازی کردن، چت کردن یا دانلود کردن فیلم و موزیک صرف کرده باشند، انرژی خود را روی طراحی و ارائه بهترین خدمات اینترنتی گذاشته اند.

در جنبش ایرانی مبارزه با استعمار سایبری می خواهیم خدمات ایرانی را که در اینترنت وجود دارد به همه معرفی کنیم و از همه بخواهیم تا با هم از سرویسهای خارجی که چیزی جز ضرر برای ما ندارند جدا شویم.

تناقضات این آدمها خیلی زیاد است. روزی می گویند "نباید" چرخ را از نو اختراع کرد ( یعنی با ایجاد سرویسهای ایرانی مشابه سرویسهای خارجی مخالفیم! ) و وقتی دیگر می گویند ما سرویس ایرانی جایگزین نداریم و تا زمان وجود سرویسهای جایگزین نباید مردم را با مشکلات فنی در رفع نیازهایشان مواجه کرد.

اگر در کشور ما جایگزین هایی برای خدمات خارجی وجود نداشت، این یک نقطه ضعف برای همین افرادی محسوب می شد که خود را متخصص می دانند و از کوچکترین تلاشی برای تولید ابزارهای ایرانی با عنوان "اختراع مجدد چرخ" نام می برند.

اما خدا را شکر،

امروز سرزمین ایران پر است از جوانان فعال و پر تلاش.

بدون هیچ منتی همه ی آنها را مطرح و به صراحت "تبلیغ" می کنیم .

کالای ایرانی چیزی است که محتاج بهره برداری ما است. خصوصا آن هم در صنعت فناوری اطلاعات. امسال سال فرهنگ و اقتصادی با عزم ملی و حرکت جهادی است و ما می خواهیم با حرکتی جهادی سرویسهای ایرانی را به مردم خودمان معرفی کنیم و سرویسهای خارجی از میهن اخراج کنیم .