حمایت از تولید ملی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

این یک پایگاه اینترنتی است که با استفاده از خدمات اینترنتی شرکتهای ایرانی دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و با هدف حمایت از تولید ملی در فناوری اطلاعات راه اندازی و اداره می گردد. هرگونه نقد و نظر را از طریق کامنت های پای مطالب و یا از طریق آدرس پست الکترونیک " Chmail.ir  در  Tolidemelli " ارسال نمائید.